Het Stadsfonds Almelo onderkent het belang van kunst en cultuur voor de stad vanuit de overtuiging dat cultuur loont, cultuur bindt, cultuur inspireert. Daarom ondersteunen wij culturele activiteiten in de stad. Culturele instellingen en verenigingen uit Almelo kunnen ondersteuning bij ons aanvragen vanuit het Stadsfonds of het Initiatievenfonds.
 
Hoe komt het Stadsfonds Almelo aan haar geld?

Wij ontvangen donaties van Almelose bedrijven. Er is een groep zeer gewaardeerde donateurs die ons al vele jaren steunt. Het Stadsfonds Almelo biedt donateurs een centraal loket voor de culturele sponsoraanvragen. We handelen deze af voor onze donateurs en beoordelen op basis van objectieve criteria (voorwaarden) of een aanvraag wordt gehonoreerd. Vervolgens zien wij erop toe dat de subsidie ook werkelijk ten goede komt aan het beoogde doel.